Jaarrekening

Als sluitstuk van de verplichte administratie wordt een jaarrekening samengesteld en wordt de fiscale aangifte verzorgd. In feite is dat een bevestiging dat uw administratie op orde is. Doordat alle voorbereidende werkzaamheden al zijn uitgevoerd is kostenbesparing gegarandeerd! Het opstellen van de jaarrekening wordt binnen ons kantoor verzorgd door vakmensen en krijgt alle aandacht die het verdient. Tevens wordt er een volledig balansdossier per boekjaar opgebouwd volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

Eerst wordt er een concept jaarrekening opgemaakt welke vervolgens met alle betrokkenen wordt doorgenomen. Mocht er aanleiding zijn om de conceptcijfers aan te passen dan wordt dat in onderling overleg besloten. Vervolgens worden de definitieve jaarstukken opgesteld. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming worden daarna de fiscale aangiften verzorgd. Voor de BV betekent dit een aangifte Vennootschapsbelasting en voor de ZZP’er en Eenmanszaak komt dit neer op een aangifte Inkomstenbelasting.

Als kanttekening brengen wij U onder de aandacht dat een accountantscontrole verplicht is voor rechtspersonen (onder andere de BV en NV) met, in grote lijnen, een netto jaaromzet van meer dan 12 miljoen euro , een bezit hebben van meer dan 6 miljoen euro en meer dan 50 werknemers (fulltime) in loondienst. U moet gedurende tenminste twee jaren aan twee van de drie eisen hebben voldaan.

Neem contact op

Neem contact op