Fiscaal

Een Belastingaangifte kan tijdrovend en complex zijn. Ons kantoor is op de hoogte van de laatste fiscale wet- en regelgeving en wij zorgen ervoor dat uw belastingaangifte tijdig en op de juiste manier wordt ingediend.

Belastingadviezen

Het is een misverstand dat er alleen fiscale adviezen nodig zijn met de jaarrekening. Juist in de fase van voorbereiding van een activiteit is het raadzaam eerst de fiscale (on)mogelijkheden te beoordelen. Het kan heel wrang en dus kostbaar zijn achteraf te vernemen dat enige fiscale onjuistheden zijn geconstateerd. Wij ondersteunen U volledig in de juiste fiscale toepassingen. In twijfelgevallen schromen wij niet de Belastingdienst te vragen om een standpuntbepaling. Hiermee verzekeren wij, in feite de Belastingdienst verzekert U, dat U binnen de gestelde kaders geen correctie zult ontvangen.

Neem contact op