Administratie

Uw hele administratie in beheer door ons geeft rust waardoor U zich kunt richten op al uw bedrijfsactiviteiten. Actueel inzicht in uw papierwerk in digitale vorm zorgt ervoor dat U kunt ondernemen met de juiste kennis en feiten met de technologie van vandaag.

Iedere mutatie in uw onderneming heeft een financieel gevolg. Het registreren is een opgelegde verplichting. Wij zien het als onze taak en uitdaging uw administratie zo in te richten dat U zeer snel inzicht heeft in uw onderneming. Bij voorkeur door uzelf. Wat wij willen bereiken is dat U minder afhankelijk bent van een externe partij, veelal uw huidige accountant, en sneller kunt reageren op afwijkende situaties.
Immers, U bent de ondernemer!
Heeft U geen zin of tijd om uw eigen administratie te verzorgen?
Wij doen dat graag voor U, indien nodig zelfs bij U op locatie.

 • Boekhouding voor ZZP’ers

Als zzp’er dient u zich aan bepaalde verplichtingen te houden. U bent verplicht een deugdelijke boekhouding te voeren zodat u de Belastingdienst bij een controle binnen 6 weken volledig en goed inzicht kunt geven. U moet uw administratie 7 jaar bewaren. Het gaat hierbij om de originele bonnen, facturen, bankafschriften, contracten en agenda’s. Dit noemen we de bewaarplicht. U kunt alles goed bewaren en documenteren in een boekhoudprogramma. Naast de bewaarplicht en een gedegen administratie bent u tevens verplicht uw aangifte inkomstenbelasting in te dienen en in de meeste gevallen elk kwartaal uw aangifte omzetbelasting.

Fiscale aftrekposten voor zzp’er
Als zzp’er kunt u in aanmerking komen voor diverse fiscale aftrekposten. Deze aftrekposten worden toegepast bij uw aangifte inkomstenbelasting en zorgen voor een verlaging van de fiscale winst.
Dit zijn de fiscale voordelen voor zzp waar u in aanmerking voor kan komen.

 • startersaftrek
 • zelfstandige aftrek
 • mkb winstvrijstelling
 • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 • willekeurig afschrijven
 • milieu investeringsaftrek (MIA)
 • oudedagsreserve
 • aftrekbare kosten
 • hypotheekrente

Wilt u weten voor welke fiscale aftrekposten u in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek of laat uw boekhouding door ons verzorgen of begeleiden.

 • Boekhouding voor de eenmanszaak

Wanneer u een eenmanszaak heeft en door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien bent u verplicht elk kwartaal of elke maand de aangifte omzetbelasting in te dienen. Indien u aan het buitenland goederen of diensten heeft verkocht binnen de EU bent u ook verplicht om een ICP aangifte in te dienen.
Naast de omzetbelasting bent u verplicht elk jaar uw aangifte inkomstenbelasting op te stellen en in te dienen. Het is belangrijk dat uw boekhouding juist is ingericht en verzorgd zodat uw aangifte inkomstenbelasting klopt Heeft u personeel in dienst? Dan bent u verplicht om een loonadministratie te voeren en in de meeste gevallen de loonbelasting maandelijks af te dragen aan de Belastingdienst.

 • Boekhouding voor de VOF (Vennootschap Onder Firma)

Basis en start VOF – Het opmaken van een VOF-overeenkomst
Met een VOF-akte leg je de afspraken tussen vennoten vast als je samen een bedrijf start. In een VOF-overeenkomst spreek je onder andere af wie wat mag doen, wat de inbreng van iedere vennoot is, wat de duur van de vennootschap is en wat de verdeling van de winst is.

Het is belangrijk om heldere en transparante afspraken van te voren te maken om vervolgens deze vast te leggen in een VOF-overeenkomst

Boekhouding VOF – Waarom is dit zo belangrijk?
Als ondernemer binnen een VOF ligt de prioriteit natuurlijk bij de groei en ontwikkeling van uw bedrijf. U wilt het liefst zoveel mogelijk winst maken. Daarbij hoort ook een correct bijgehouden boekhouding. Dat is misschien niet een van uw sterkste punten als ondernemer, maar de Belastingdienst eist van u dat u dit zorgvuldig regelt. Zoekt u iemand die de administratie voor u kan verzorgen? Dan bent U bij ons aan het juiste adres!

Administratie voor VOF – Wat komt er bij kijken?
Het verzorgen van de boekhouding voor een Vennootschap Onder Firma is iets dat de nodige expertise vergt. Iets waar u wellicht de tools niet voor heeft of waarvoor de tijd bij u ontbreekt. Denk bijvoorbeeld aan de fiscale verplichtingen en de belastingaangifte. Ook de salarisadministratie en de inkomstenbelasting van de vennoten mogen niet vergeten worden. Wij verzorgen dit graag voor U!

Wat doet een administratiekantoor voor U?
Natuurlijk wilt u van tevoren duidelijkheid hebben in wat wij voor u kunnen betekenen. Het verwerken van bonnen en facturen is niet het enige waar wij ons mee bezig houden. Wij verzorgen indien gewenst ook de loonadministratie voor de VOF en verzorgen tevens de aangifte Inkomstenbelasting van de afzonderlijke vennoten. Uiteraard ontvangt u jaarlijks de jaarcijfers van uw VOF. Dit geeft u veel inzicht in hoe uw bedrijf ervoor staat, niet alleen nu, maar ook wat dit voor de toekomst betekent. Voor de administratie VOF bent u bij ons aan het juiste adres.

 • Boekhouding voor de BV (Besloten Vennootschap)

BV staat voor besloten vennootschap en wordt gezien als een rechtspersoon. Bent u eigenaar van een BV dan zult U ervan op de hoogte zijn van het feit dat het bijhouden van uw boekhouding een vereiste is vanuit de Belastingdienst. Bovendien helpt het U om inzicht te krijgen in de geldstromen binnen uw BV. Wilt U aan de eisen van een BV voldoen? Dan dient er een duidelijk en heldere administratie voor de BV te worden bijgehouden. Gelukkig hoeft u dit niet alleen te doen en kunt u hiervoor een beroep doen op onze dienstverlening.

Belastingaangifte doen van de administratie besloten vennootschap
Net als bij een eenmanszaak is het voor een BV van belang dat er tijdig belastingaangifte wordt gedaan. Zo dient er aangifte omzetbelasting te worden gedaan en moet er over de gerealiseerde winst vennootschapsbelasting worden betaald. Verder zal er voor de BV ook jaarlijks een jaarrekening opgemaakt moeten worden. Het verwerken van de administratie is veelal een grote klus. Wij ondersteunen en begeleiden U graag in het gehele proces. Vanaf de inrichting van uw administratie tot het verwerken van alle boekstukken en het opstellen van de jaarrekening. Verder speelt natuurlijk ook de deponering publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel een belangrijke rol. U dient hier op de juiste wijze mee om te gaan. Gelukkig is er altijd een expert binnen ons kantoor beschikbaar om u daarbij te helpen. Dit doen wij tegen scherpe tarieven.

Het uitbesteden van je boekhouding

Zelf de boekhouding doen kost veel tijd en energie en kent heel wat haken en ogen. Ons kantoor verzorgt uw administratie middels een nauwkeurig en betrouwbaar geautomatiseerd systeem.
Aftrekposten en mogelijke financiële voordelen worden zorgvuldig voor U uitgezocht, zodat U geld en tijd overhoudt om in uw bedrijf te investeren. Dit houd de kosten van uw boekhouding laag en transparant, voor een vast en laag all-in tarief per maand nemen wij uw volledige boekhouding uit handen. Altijd het “voordeligste” resultaat.

Neem contact op